Belka
Poniedziałek, 21 Stycznia 2019   imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Działka na sprzedaż przy ul. J. I. Kraszewskiego

Data publikacji: 2013-12-02, Data modyfikacji: 2013-12-07
A A AWydrukDrukuj  
 

Teren niezabudowanej działki gruntu położonej w Węgorzewie, przy ul. J. I. Kraszewskiego 20

 

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Węgorzewie, przy ul. J. I. Kraszewskiego.

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji – Węgorzewo, ul. J. I. Kraszewskiego.
Nr ewid. działki – 954/1
Powierzchnia działki – 0,2291 ha.
Nr KW – OL2G/00009567/7,

 

Opis nieruchomości – Niezabudowana działka gruntu o regularnym kształcie, położona w centrum miasta, bezpośrednio przy zbiegu ulic: Kraszewskiego i Szpitalnej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektryczna, podziemna linia telekomunikacyjna i sieć gazowa . Na terenie działki znajduje się podziemne przyłącze wodociągowe i telekomunikacyjne, do nieistniejącego już budynku.

 

Cena wywoławcza (netto) – 195.000,- zł,
Wysokość wadium – 20.000,- zł,
Postąpienie minimum (netto) – 1.950,- zł.

 

Tu możesz obejrzeć działkę w wersji wirtualnej

 

Wjazd na działkę przy ul. Kraszewskiego 20

 

Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2014roku o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, w sali narad na II piętrze.

 

Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 2 stycznia 2014 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub na konto Urzędu: PKO BP S.A. Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób, aby do dnia 2 stycznia 2014 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w chwili sprzedaży.

 

Zbywana działka objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Śródmieście, uchwalonym uchwałą Nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2011 r.. Zgodnie z jego ustaleniami stanowi ona teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej (symbol MU.43 ). Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa i usługowa ( usługi nieuciążliwe ). Przeznaczenie uzupełniające: parkingi, zieleń urządzona. Teren elementarny MU.43 znajduje się w granicach układu urbanistycznego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków, w stosunku do którego obowiązują zasady zawarte w §7 ust. 3 ustaleń wymienionego planu ( tekst uchwały dostępny jest na portalu www.prawomiejscowe.pl ).

 

W związku z usytuowaniem na działce sieci wymienionych w opisie nieruchomości, nabywca, w umowie sprzedaży, zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż nie żąda i nie będzie żądać w przyszłości od sprzedającego bądź od gestorów sieci ich usunięcia. Ponadto nabywca zobowiąże się do ustanowienia na rzecz gestorów sieci nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu przez nieruchomość istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz prawie dostępu służb technicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji sieci i usuwania awarii, w przypadku zgłoszenia przez gestora sieci takiego żądania.

 

Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania wybudowanego obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejących sieci przesyłowych nabywca wykona własnym staraniem, na własny koszt, w porozumieniu z właścicielami sieci.

 

Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. Nr 167 poz. 1758 z 2004r. ze zm. ).

 

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, pokój nr 19 lub 13, telefon: 87-427-54-19 lub 87-427-54-13.

 

Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Kliknij aby powiększyć zdjęcie

 

Urząd Miasta Węgorzewo, Źródło artykułu: www.wegorzewo.pl, Autor zdjęć: Urząd Miasta Węgorzewo
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  węgorzewski

  Powiat węgorzewski - siedzibą jest Węgorzewo. Powiat znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Powiat powstał w 2002 roku. Sąsiaduje z trzema innymi powiatami: gołdapskim, giżyckim oraz kętrzyńskim. Zaliczają się do niego następujące gminy: Węgorzewo, Budry, Pozezdrze. Na obszarze 693 km² mieszka tu 23 tys. osób, z czego 6,1 % ludności powiatu stanowi mniejszość ukraińska. Gospodarka to przede wszystkim rolnictwo.

  Największe atrakcje turystyczne znaleźć można w stolicy powiatu. To tu znajduje się późnogotycki kościół św. Piotra i Pawła z XVII wieku, a także zamek krzyżacki wybudowany w 1398 roku. Podziw budzi również Ratusz z XIX wieku.

   

   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola