Belka
Poniedziałek, 21 Stycznia 2019   imieniny: Agnieszka, Inez, Jarosław
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Zamkowej

Data publikacji: 2014-01-14, Data modyfikacji: 2014-01-14
A A AWydrukDrukuj  
 

Budynek z lokalem mieszkalnym na sprzedaż od strony ul. Zamkowej

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Zamkowa 28, lokal nr 3a
Numer działki: 509/2
Powierzchnia działki: 297 m2
Numer KW: OL2G/00013940/7
Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny poł. na parterze, składający się dwóch pokoi o pow. 23,40 m2 wyposażonych w instalację elektryczną, ogrzewanie – piec kaflowy wraz z przynależnym pomieszczeniem o pow. 4,01 m2, stanowiącym w.c. z kabiną prysznicową, wyposażonym w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną i gazową oraz z przynależną piwnicą o pow. 6,67 m2 i udziałem 0,054 w elementach wspólnych budynku i takim samym udziałem we własności działki gruntu pod budynkiem.

 

 

Budynek mieszkalny od strony podwórka.

 

Cena wywoławcza: 37.840,- zł, w tym:
za lokal – 36.897,- zł
za udział w gruncie – 943,-zł
Wysokość wadium: 6.000,- zł
Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej tj. nie mniej niż: 380,00 zł

 

Warunki przetargu:

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2014 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, pokój nr 19.
2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 14 lutego 2014 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 ) lub na konto Urzędu PKO BP S.A w Węgorzewie Nr 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 w taki sposób aby do dnia 14 lutego 2014 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu. Dowód wniesienia wadium na daną nieruchomość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż do wyznaczonego terminu zawarcia umowy notarialnej.
6. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem pokrywa nabywca.
7. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego WĘGORZEWO-ŚRÓDMIEŚCIE ( uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie nr XVII/124/2011 z dnia 30.11.2011 r. ), działka zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym nr 28, poł. w Węgorzewie przy ul. Zamkowej stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – MW.04. Budynek nr 28 wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. W odniesieniu do tych obiektów obowiązują zasady zawarte w §7 ust. 3 ustaleń ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Dalszy zarząd wspólną nieruchomością zostanie uregulowany na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz.903 z 2000 r. z późn. zm.).
10. Gmina Węgorzewo nie posiada sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej zbywanego lokalu. Brak tego świadectwa nie stanowi przeszkody w zbyciu lokalu. W związku z tym, nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że nie ma obecnie ani nie będzie miał w przyszłości, żadnych roszczeń finansowych w stosunku do Gminy, związanych z brakiem świadectwa.
11. Nabywca będzie ponosił wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Będzie zobowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Na żądanie nabywca lokalu będzie zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć będzie to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia usterki w nieruchomości wspólnej a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje
12. Lokal wolny jest od długów i obciążeń. W lokalu nie są zameldowane żadne osoby.
13. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem lokalu. Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że stan lokalu jest mu znany i że jest świadomy, iż lokal wymaga remontu. Wydanie lokalu nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
14. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z administratorem gminnych zasobów mieszkaniowych, którym jest: Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie ul. B Chrobrego 4, tel. kontaktowy: 87-427-59-35.
15. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. Nr 167 poz. 1758 z 2004r.).
16. Informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa w Węgorzewie, pokój nr 19 lub 13, telefon 087-427-54-19 lub 087-427-54-13.
17. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Budynek mieszkalny oznaczony punktem "A" na planie miasta.

 

 

 

Urząd Miasta Węgorzewo, Źródło artykułu: www.wegorzewo.pl, Autor zdjęć: Urząd Miasta Węgorzewo
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  węgorzewski

  Powiat węgorzewski - siedzibą jest Węgorzewo. Powiat znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim. Powiat powstał w 2002 roku. Sąsiaduje z trzema innymi powiatami: gołdapskim, giżyckim oraz kętrzyńskim. Zaliczają się do niego następujące gminy: Węgorzewo, Budry, Pozezdrze. Na obszarze 693 km² mieszka tu 23 tys. osób, z czego 6,1 % ludności powiatu stanowi mniejszość ukraińska. Gospodarka to przede wszystkim rolnictwo.

  Największe atrakcje turystyczne znaleźć można w stolicy powiatu. To tu znajduje się późnogotycki kościół św. Piotra i Pawła z XVII wieku, a także zamek krzyżacki wybudowany w 1398 roku. Podziw budzi również Ratusz z XIX wieku.

   

   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola